Laita hyvä kiertämään!

Miksi sinun kannattaisi keskittyä ongelmien ja epämieluisien asioiden sijaan siihen mitä haluat?

Suhtaudun asioihin ratkaisukeskeisyyttä ja NLP:tä opiskeltuani siten, että se kasvaa, mihin keskitymme.

Tai toisin sanottuna, se lisääntyy, mihin keskitymme.

Siksi kiinnitän huomioni mieluiten siihen, mitä toivon lisää itselleni ja omaan elämääni tai mitä asiakkaani toivovat omaan elämäänsä.

Joskus ihmisissä herää huoli murheiden lisääntymisestä, kun heidän kanssaan pyrkii keskittymään ratkaisuihin ja niiden rakentamiseen sekä ylipäänsä hyviin asioihin ja edistymiseen.

Voi tuntua siltä, että tonkimatta syvällisesti ongelmia ja niiden syitä eivät hankaluudet voi päättyä tai vähentyä.

 

Se kasvaa mihin keskityt

 

Toisinaan meillä voi olla myös sellainen käsitys asioista, että murehtiminen ja murheisiin keskittyminen jollakin tavalla auttaa välttämään hankaluuksia.

Ajatus ongelmien ja niiden syiden tutkimisen tarpeellisuudesta on sinänsä mielestäni ymmärrettävä.

Lääketieteestä useimmille lienee tuttua tämä käsitys:

”Ensin täytyy diagnosoida sairaus, jotta tiedetään, miten sitä voidaan hoitaa.”

Olemme pitkään eläneet siinä käsityksessä, että tämä on tarpeellinen lähtökohta myös muilla elämänalueilla kuin fyysisen terveyden puolella.

Olen kuitenkin eri mieltä siitä, toimiiko ongelmien syvällinen tutkiminen ja analysointi todella meidän eduksemme vai aiheutuuko siitä pikemminkin ongelmien tarpeetonta pitkittymistä.

Se kasvaa mihin keskityt.

Tämä ajattelutapa on mielestäni hyvä lähtökohta niin ihmissuhteissa, arkielämän tilanteissa, työpaikoilla kuin vaikkapa koiran kouluttamisessa.

Jos keskitymme suurimmaksi osaksi siihen, mikä on pielessä, mitä emme halua ja mistä ongelmat johtuvat, saatamme juurruttaa ongelmat syvemmälle sen sijaan, että kaivaisimme ne juurineen ylös ja voisimme ne hävittää elämästämme.

Sinua voisi kiinnostaa myös: Taitonäkökulma tuo toivoa toipumiseen 

Jos yritän kouluttaa koiriani ilmaisemalla niille mitä en halua niiden tekevän, tai parantaa parisuhdettani kertomalla puolisolleni, mitä en halua parisuhteessamme kokea, niin koirat kuin miehenikään eivät silti tiedä, mitä sitten haluan.

Usein meillä on tapana myös tulkita oman ajattelutapamme mukaisesti se, mitä toinen haluaa hänen sanoessaan mitä hän ei halua. Esimerkiksi jos joku sanoo, ettei hän halua pomoa joka kohtelee alaisiaan huonosti, saattaa kuulija ajatella, että tämä haluaa pomon, joka on ystävällinen alaisilleen.

On kuitenkin virhe päätellä näin. Jollekulle huonosti kohtelevan pomon vastakohta saattaa olla pomo, joka voi olla vaativakin ja haastaa työntekijöitään tekemään asioita aina vain paremmin, mutta joka on tasapuolinen ja reilu.

 

Hyvä kierre vai huono kierre?

 

Keskittyminen lähinnä siihen, mitä et halua, ei väistämättä johda sinulle mieluisaan lopputulokseen, vaikka sinulle olisi selkeää mistä asioista tai ongelmista haluat eroon.

Ennemmin sinun kannattaa ilmaista selkeästi, mitä haluat ja keskittyä esimerkiksi kiittämään läheisiäsi siitä, mitä sinulle mieluisaa he tekevät.

Uskoakseni murheisiin keskittyminen on useimmille meistä aika kuluttavaa, ja mitä enemmän sitä teemme, sitä vähemmän meillä on energiaa.

Mitä vähemmän meillä on energiaa, sitä vähemmän meillä on jaksamista tai luovuutta ratkaista asioita. Tämän seurauksena meillä on ennen pitkää entistä enemmän murheita.

Tästä syystä suosittelen keskittymistä siihen, mitä haluat enemmän elämääsi.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös: Maksuton 3 toipumisen mahdollistavaa ja mielen hyvinvointia tukevaa ajattelutapaa -luento

 

Mitä mieltä sinä olet?

Laita hyvä kiertämään!

Kirjoita kommentti

Your email address will not be published.