Laita hyvä kiertämään!

Toipuja – tämä sinun täytyy tietää todellisuudesta | Monet meistä pitävät todellisuutena sitä, miten havaitsemme asiat ja mitä meille kerrotaan asioista erilaisten ammattilaisten suunnalta.

Nämä asiat, joista tässä kirjoitan, ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi hankalassa elämäntilanteessa, väsyneenä, ahdistuneena tai muutoin oireillessa ja etsiessäsi selitystä sille, mistä on kyse.

Puhun tästä todellisuusasiasta nyt siis erityisesti psyykkisiin pulmiin ja toipumiseen liittyen.

Nämä ovat haastavia teemoja. Olen varsin tietoinen siitä.

Ja vaikka en ole vielä toistaiseksi jatkanut psykologian pääaineopintoja jotka vuosia sitten jäi kesken, niin olen ehtinyt näitä asioita ja teemoja pohtia elämäni aikana melkoisen paljon. Myös omakohtaisten kokemusten takia.

 

Toipuja – tämä sinun täytyy tietää todellisuudesta

 

Teoriat – linssejä, joiden läpi todellisuutta katsotaan

Monet meistä ei ole kiinnostuneita teorioista, varsinkaan jos ne eivät liity omaan alaan tai niitä ei ole joutunut opiskelemaan.

Ja teoriat voi monien mielestä vaikuttaa turhanpäiväisiltä ja tietyllä tavalla ymmärrän tämän hyvin.

Mutta vaikka sinua itseäsi ei kiinnostaisi teoriat sinänsä, on tosi tärkeää ymmärtää, että niillä on käytännössä vaikutusta omaankin elämääsi. Erityisen tärkeää tämä on tiedostaa silloin, kun puhutaan niin tärkeästä asiasta kuin mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi.

Siksi haluan kertoa sinulle muutamia oleellisia asioita, jotka erityisesti toipujien, siis sellaisten henkilöiden, joilla on tällä hetkellä pulmia mielen hyvinvoinnin suhteen, on tärkeää tietää.

Teoriat voi siis vaikuttaa tylsiltä filosofisilta pohdinnoilta tai epäolennaisilta asioilta omassa elämässäsi mutta niillä on siitä huolimatta vaikutusta elämääsi. Puhutaan nyt siitä, miten ne vaikuttaa erityisesti toipumisen kannalta.

Siihen miten me havaitaan tämä maailma, muut ihmiset, erilaiset elämäntapahtumat jne. ja miten me näitä tulkitaan, vaikuttaa mm. meidän uskomukset, arvot, ja se mitä me ylipäänsä päädytään havaitsemaan.

Meidän ei ole mitenkään mahdollista ottaa vastaan kaikkia aistiärsykkeitä, joita meillä on ympäristössämme ja pelkästään jo omassa kehossakin koko ajan meneillään. Me siis jätämme pois ison osan mahdollisia havaintoja. Ja sitä mitä me havaitsemme, me tulkitsemme esim. uskomusten yms. pohjalta.

Teoriat on yhdenlaisia tulkintoja siitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Ihmisten hyvinvoinnin osalta teoriat saattaa liittyä vaikkapa siihen, että miksi olet sellainen kuin olet, miksi voit hyvin tai miksi voit huonosti, tai teoriat voi pyrkiä selittämään sitä, mistä jokin ongelma tai pulma johtuu.

Niitä voi ajatella ikään kuin linsseinä joiden läpi me katsotaan maailmaa ja elämäntapahtumia, ja joiden perusteella me tehdään tulkintoja siitä, mikä asia vaikuttaa johonkin toiseen asiaan ja miten ja miksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Mielenterveyden hoito – 3 epäreilua asiaa nykyisissä hoitokäytännöissä

Esimerkki teorioiden vaikutuksesta

Mennään nyt vähän käytännönläheisempään esimerkkiin, jotta hahmottuu selkeämmin se, mitä väliä tällä on meidän elämässä ja arjessa, erityisesti mielen hyvinvointiin tai pahoinvointiin liittyen.

Ajatellaan esimerkkinä henkilöä, joka kokee olevansa masentunut.

Riippuen siitä, mitä esim. lääkäri tästä ajattelee (ts. mikä on hänen teoria siitä, mistä masennus johtuu, mikä masennusta ihmisten elämässä aiheuttaa) hänen ohjeet ja reseptit tilanteen edistämiseksi voi olla hyvin erilaiset.

Jos häntä ohjaa se ajatus, että masennuksessa on kyse sairaudesta, joka tarvitsee korjata lääkityksellä, hän varmastikin määrää lääkkeet.

Mitä tämä viestii potilaalle hänen tilanteestaan?

Kyseessä on aivoissa oleva häiriö. Hän ei sille itse mitään mahda. Kyseessä on lääketieteellinen ongelma, joka korjataan etsimällä siihen sopiva lääke.

Entä jos lääkäri tai muu terveydenhoidon ammattihenkilö katsookin tilannetta erilaisten linssien läpi ja lähteekin selvittämään potilaan elämän tilannetta, arkea, työtilannetta, ihmissuhteita…

Mitä tämä viestii potilaalle?

Paljon todennäköisemmin sitä, että hänellä itsellään voisi olla jotakin vaikutusmahdollisuuksia asiaan. Huomaa, että tämä ei tarkoita sitä, että masentunut olo olisi hänen syytään.

Riippuen siis siitä, millainen ajattelutapa, millainen teoria ammatti-ihmistä ohjaa, hän välittää asiakkaalleen ihan erilaista tarinaa siitä, mistä on kyse.

toipuja tämä sinun täytyy tietää todellisuudesta
Mielen pulmia ja elämän hankaluuksia voi lähestyä monelta kantilta.

Nämä esimerkit eivät ole ainoita vaihtoehtoja, vaan tätä potilaan/asiakkaan tilannetta voi lähestyä moneltakin kantilta.

Mutta nämä nyt esimerkkinä siitä, mitä vaikutusta teorioilla on meidän arkielämän kannalta ja psyykkisen hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin kannalta.

Sinua  saattaa kiinnostaa myös: ”Mistä tiedän, olenko normaali vai poikkeava?”

 

Teoriat vaikuttavat siihen, millaiseksi käsitys todellisuudesta rakentuu

Käsitys todellisuudesta rakentuu erilaiseksi riippuen siitä, mikä teoria on ohjaamassa keskustelua.

Sen takia teoriat eivät ole merkityksettömiä omassa elämässäsi, vaikket olisi erityisen kiinnostunut niistä.

Johonkin alaan perehtymättömällä voi helposti olla sellainen käsitys, että jonkun tietyn alan edustajan, vaikkapa lääkärin, tai psykologin, käsitys edustaa yleisesti koko alaa.

Voisi kuvitella, että saman ammattinimikkeen käyttäjillä on samanlainen koulutustausta ja samanlaiset ajattelutavat ja käsitykset asioista kuin muillakin alalle kouluttautuneilla.

Voimme kuitenkin tarkastella mielen pulmia ja niiden syitä hyvin monesta näkökulmasta, hyvin erilaisten teorioiden pohjalta. Saman alan sisälläkin on usein hyvin eri tavoin ajattelevia, erilaisista teorioista käsin toimivia ammattilaisia.

Ihan liian usein mielen pulmia ja elämän hankaluuksia päädytään katsomaan yksittäisistä näkökulmista, esimerkiksi yksilön häiriönä, yksilön sairautena.

Toistan: Meidän on tärkeää olla tietoisia teorioiden vaikutuksesta elämäämme, erityisesti kun puhutaan haastavista aiheista kuten mielenterveys, mielen pahoinvointi ja sen syyt. Lisää näistä asioista puhutaan myös Toipujan työkalupakki -verkkokurssilla.

Tutustu katsomalla maksuton 3 toipumisen mahdollistavaa ja mielen hyvinvointia tukevaa ajattelutapaa -luento.

 

Pidätkö postausta hyödyllisenä? Jaa postaus alta.

Laita hyvä kiertämään!

Kirjoita kommentti

Your email address will not be published.