Laita hyvä kiertämään!

Jotta olisi helpompaa ymmärtää, miten elämänkokemuksille antamasi merkitykset voivat vaikuttaa hyvinvointiisi (ja mikseivät elämänkokemukset välttämättä suoraan vaikuta hyvinvointiisi vaan nimenomaan niille antamasi merkitykset ovat oleellisia), tehdään ensin pikavilkaisu erääseen ihmismielen ominaisuuteen.

 

Todellisuus on korvien välissä

Emme hahmota todellisuutta täsmälleen sellaisena kuin se on, vaikka ihmiskokemukselle tyypillistä onkin, että luulemme hahmottavamme sen täsmällisesti, ”sellaisena kuin se on”.

Emme useinkaan huomaa, miten paljon omat uskomukset, oletukset ja ylipäänsä ajatuksemme vaikuttavat siihen, miten maailman koemme ja näemme.

Ei tarvitse kuin poiketa jollakin keskustelupalstalla, tai nykypäivänä somessa lukea kommentteja, kun jo voi huomata tämän.

Jos todellisuus olisi meille kaikille yksi ja sama, ja näkisimme sen juuri sellaisena kuin se on, niin miten ihmeessä keskustelupalstoilla tai somessa ihmiset voivat olla niin eri mieltä asioista?

Usein meille tuntuu olevan tyypillistä myös käsittää nämä erimielisyydet siten, että eri mieltä olevat ovat ”sokeita” tai ”vähä-älyisiä” eivätkä suostu näkemään ”totuutta”.

Meitä ihmisiä vaivaa mm. havaintoharha. Tässä yhdenlainen esimerkki terapiamaailmasta:

”Ajatuksemme ja uskomuksemme siitä, mistä ihmisten ongelmat johtuvat, vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä havaitsemme. Ne saavat meidät etsimään niitä itseään tukevia havaintoja, ja samalla huomaamattamme emme kiinnitä lainkaan huomiota sellaisiin havaintoihin, jotka kyseenalaistaisivat käsityksiämme.

(—)

Jos uskomme, että asiakkaan tämän hetkiset ongelmat aiheutuvat hänen kurjasta lapsuudestaan, saatamme jättää huomiotta hänen lapsuudessaan kokemat monet ilot. Näyttääkin siltä, että elämämme on kyllin rikas tarjotakseen riittävästi materiaalia tukemaan käytännöllisesti katsoen mitä tahansa käyttäytymisemme selitystä.”

(Furman & Ahola 1998, Taskuvarkaat nudistileirillä -Kumous terapiamaailmassa, s. 10.)

Ongelma ei mielestäni niinkään ole se, että meillä on tällainen havaintoharha, vaan se, että usein emme ole tietoisia havaintoharhan olemassaolosta.

 

Näin elämänkokemuksille antamasi merkitykset vaikuttavat hyvinvointiisi

 

Miten annamme elämänkokemuksille merkityksen?

 

Asioilla ja tapahtumilla ei itsessään ole mitään tiettyä merkitystä. Me ihmiset annamme niille merkityksen.

Esimerkkinä voisi tässä yhteydessä toimia se, että jos joku ei vastaa puhelimeen yrittäessämme soittaa hänelle, niin se ei tarkoita mitään yhtä tiettyä asiaa.

Mutta monesti me luomme sille jonkin merkityksen. Varsinkin jos vastaamatta jättää joku meille tavalla tai toisella läheinen ihminen.

Teemme usein itseämme, elämää ja muita ihmisiä koskevia päätelmiä mm. elämänkokemuksistamme.

Toisinaan kuljemme läpi koko elämämme taakkanamme sellaiset päätelmät ja merkitykset, jotka eivät auta meitä voimaan hyvin.

Olemme esimerkiksi lapsuudessamme saattaneet kokea jääneemme vaille rakkautta, ja päätelleet siitä, että emme ole rakastamisen arvoisia.

Mitä jos olisimmekin päätelleet, että kyseessä on toisen ihmisen vajavuus eikä meidän?

Mitä jos päätyisimmekin siihen, että kyseessä oli sen ihmisen vajavuus, joka ei kyennyt osoittamaan rakkautta?

Entä, jos miettisimme vieläkin pidemmälle, että mistähän hän on jäänyt paitsi, kun ei siihen kyennyt?

Meillä voisi olla ihan erilainen kokemus sen jälkeen itsestämme ja omasta arvokkuudestamme.

Toisaalta voi myös olla, että ymmärtäisimme paremmin tuon toisen ihmisen kykenemättömyyttä, kun huomioisimme, että hänelläkin on elämänhistoria ja kokemuksia, joista hän on vetänyt omat johtopäätöksensä.

Mitä tälle asialle voit tehdä?

Emme voi hahmottaa maailmaa täsmälleen sellaisena kuin se on, ja tulemme varmastikin aina vetämään asioista myös sellaisia johtopäätöksiä tai antamaan tapahtumille sellaisia merkityksiä, joista aiheutuu meille tavalla tai toisella hankaluuksia.

Voimme kuitenkin tulla vähitellen tietoisemmiksi tästä tavastamme antaa asioille merkityksiä, joita niillä ei lähtökohtaisesti ole.

Voimme myös oppia kyseenalaistamaan sellaisia asioille annettuja merkityksiä, jotka toimivat hyvinvointiamme vastaan.

Tein aiheeseen liittyen Elämäntapahtumat ja niille annetut merkitykset -työkirjan, joka auttaa sinut alkuun tämän asian tutkimisessa. Työkirja löytyy Astetta parempi elämä -sivuston maksuttomalta jäsenalueelta. Lue lisää maksuttomasta jäsenyydestä täällä.

Meillä kaikille on varmasti tuttavia, joille tämän blogin viesti olisi tärkeää kuultavaa. Jos tämä viesti on myös sinun mielestäsi tärkeä, jaa blogiteksti tuttavillesikin!

Laita hyvä kiertämään!

Kirjoita kommentti

Your email address will not be published.