Laita hyvä kiertämään!

4 yleistä kritiikkiin liittyvää uskomusta | Tämä blogipostaus jatkaa blogisarjaa, jolla pyrin laajentamaan sitä käsitystä, joka monilla kritiikistä on.

Tällä kertaa tutkailen kanssasi yleisiä kritiikkiin liittyviä elämää hankaloittavia ajattelutapoja tai uskomuksia.

Uskon vakaasti, että kritiikin ja erilaisten ajattelutapojen sietäminen tekee elämästä ja itselle merkityksellisten asioiden edistämisestä helpompaa.

Tämä on mielestäni tärkeä aihe myös siksi, että meillä kaikilla on ns. sokeita pisteitä.

Emme havaitse ympäröivää todellisuutta kaikkine puolineen. Omat uskomukset ja itselle tyypilliset ajattelutavat rajaavat sitä, mitä havaitsemme ja mitä emme, ja miten havaitsemaamme tulkitsemme.

Muut ihmiset voivat täydentää omaa ajatteluamme, jos osaamme vastaanottaa erilaisia näkökulmia.

Harmi kyllä, erilaiset ajattelutavat voivat hyvinkin näyttäytyä meille kritiikkinä ja tuntua epämiellyttävältä.

 

4 yleistä kritiikkiin liittyvää uskomusta

 

”Kaikki kritiikki on toisen lannistamista!” 

Monet heittävät kaiken kritiikin samaan koppaan, jota ei tee mieli katsoa ja tarkastella.

Ajatus siitä, että kaikki kritiikki on lannistamista eikä sitä pitäisi toisille antaa, vaikuttaa melko yleiseltä.

Melko yleinen vaikuttaa olevan myös uskomus siitä, että kritisoiva ihminen ei tahdo sinulle hyvää ja vain positiivisesti kommentoivat ja suhtautuvat ovat sinun puolellasi jossakin asiassa.

Tätä uskomusta ja sen vaikutuksia elämääsi kannattaa tutkailla tarkemmin.

Kommentit siitä, että voisit tehdä jotakin toisella tavalla tai ettet huomioi toiminnassasi jotakin näkökulmaa, voi tuntua tosi kurjalta.

Mieleen voi tulla jopa sellainen ajatus, että muiden tulisi pitää erimieliset ajatuksensa omana tietonaan.

Toki sillä on väliä miten kritiikkiä esitetään.

Voit kuitenkin oppia poimimaan toisen puheesta hyödyksi olevan kritiikin, vaikka hän ei sitä osaisikaan helposti vastaanotettavalla tavalla esittää.

 

”Kritisoiva ei tahdo minulle hyvää”

Melko yleiseltä vaikuttaa tällainenkin ajattelutapa:

”Jos joku kritisoi niin hän ei rakasta sinua, ei halua sinulle hyvää tai ei halua tukea sinua.”

Joskus läheiset voivat olla omasta maailmankuvastaan käsin olla aidosti huolestuneita puolestamme.

Heidän maailmankuvastaan käsin se, mitä haluat tehdä, voi vaikuttaa mahdottomalta tai ei-järkevältä.

He voivat pyrkiä suojaamaan sinua kritisoimalla nimenomaan siksi, että he rakastavat sinua ja olet heille tärkeä.

Tärkeää: Jos läheisesi eivät näe jotakin mahdollisena tai järkevänä, se jokin ei välttämättä ole mahdollista heille. Sinulle se voi silti olla mahdollista ja järkevää, koska sinulla on erilaiset uskomukset ja ajattelutavat kuin läheisilläsi.

Tämä on yksi mahdollinen tilanne, jossa omaa parastamme ajattelevat läheiset saattavat päätyä kritisoimaan sen sijaan, että kannustaisivat ja tukisivat.

 

”Jos haluaa tukea ja kannustaa toista, on tärkeää ottaa puheeksi vain positiivisia asioita”

Olen törmännyt useasti sellaiseen uskomukseen, että on tärkeää ottaa puheeksi vain positiivisia asioita, ja ajatella positiivisesti, jos haluat kannustaa ja tukea jotakuta esimerkiksi hänen unelmissaan.

Kannustaminen, positiivinen suhtautuminen, toisen ihmisen tukeminen ja kritiikki eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia asioita.

Kannustava ja tsemppaava voi olla, vaikka nostaisi reilusti esiin myös ne itselle näkyvät mahdolliset pulmat ja kompastuskivet, joihin toisen voi olla järkevää varautua.

Muutoin läheistä kannustaessa ja vain positiivisia asioita ääneen sanoessa, saatamme päätyä tekemään karhunpalveluksen hänelle.

Tämä maailma  ja esimerkiksi tavoitteissamme onnistuminen vaatii meiltä välillä nimenomaan sitä, että olemme joustavia ja teemme tarvittaessa muutoksia suunnitelmiimme.

Tällaisessa tilanteessa on avuksi kysyä:

  • Miten joku muu tämän tilanteen hahmottaa?
  • Mitä hän tästä ajattelee?
  • Miten joku muu pyrkisi tilannetta edistämään?

Tällainen joustavuus lisää onnistumisenmahdollisuuksiamme, sikäli kuin pystymme ottamaan erilaisia ajattelutapoja, mielipiteitä ja näkökulmia vastaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Yksinkertainen esimerkki selventää ajattelutapojen eroa

 

”Kritiikki tarkoittaa että minussa on jotakin arvotonta, väärää”

Jos sekoitamme oman arvon saamamme kritiikin kanssa, sitä voi olla tosi vaikeaa vastaanottaa esitetäänpä se miten tahansa.

Kuten ensimmäisessä tämän sarjan postauksessa kerroin, olen itse aiemmin tehnyt väärintulkinnan tästä asiasta. Uskoin ennen kritiikin tarkoittavan sitä, että minussa ihmisenä on jotakin väärin tai arvotonta.

Aika moni asia on elämässä muuttunut helpommaksi, kun minulle vihdoin selvisi, että näin ei ole. Opin siis erottamaan kritiikin omasta arvostani.

Jos joku siis kritisoi ajatuksiani tai sanomisiani, niin tämä kritiikki ei omassa mielessäni enää kohdistu minuun ihmisenä, vaikka kritisoiva henkilö ei osaisi ilmaista asiaa siten, että ”kritisoin tätä ajatusta enkä sinua ihmisenä”.

Minulle riittää, että olen itse selvillä siitä, ettei kyse ole minun ihmisarvostani ja että olen ok, vaikka joku muu olisikin eri mieltä kanssani.

Uskon tämän olevan niin oleellisesti sinunkin hyvinvointiasi edistävä asia, että aihetta käsitellään tarkemmin Valjasta kritiikki voimavaraksi – verkkokurssilla.

Yhteenveto

Nämä ovat kenties ne yleisimmät ajattelutavat tai uskomukset, jotka vaikeuttavat elämää ja ihmissuhteita, eivätkä edistä tavoitteiden saavuttamista tai unelmien toteuttamista:

”Kaikki kritiikki on toisen lannistamista!”

”Kritisoiva ei tahdo minulle hyvää.”

”Jos haluaa tukea ja kannustaa toista, on tärkeää ottaa puheeksi vain positiivisia asioita.”

”Kritiikki tarkoittaa että minussa on jotakin arvotonta, väärää.”

 

Mitä näihin liittyen sitten kannattaa muistaa?

Yhden erityisen tärkeän asian esiin nostaakseni, oleellisinta on mielestäni tiedostaa tämä:

kritiikin saaminen ei tarkoita, että sinä olisit arvoton, tai että sinussa on ihmisenä jotakin väärin.

 

Lisätietoa Valjasta kritiikki voimavaraksi -verkkokurssista löydät täältä. 

 

Mitä ajatuksia tämä blogipostaus sinussa herättää?

 

Laita hyvä kiertämään!

Kirjoita kommentti

Your email address will not be published.