Laita hyvä kiertämään!

Näin elämäsi helpottuu kun opettelet sietämään kritiikkiä | Tämä postaus jatkaa blogisarjaa, jossa pyrin laajentamaan sitä käsitystä kritiikistä, joka monilla on.

Tässä postauksessa käsittelemme sitä, miksi kritiikinsietoa kannattaa oppia ja opetella.

Kerron sinulle neljä syytä siihen, että parempi kritiikinsietokyky helpottaa elämääsi.

Mutta ennen sitä, mieti hetki:

Millaista elämäsi olisi, jos kaikki kritiikki ei tuntuisikaan ikävältä, vaan sitä voisi ottaa vastaan neutraalimmin? Millaista elämäsi olisi, jos voit toimia oman parhaan käsityksesi mukaisesti kritiikistä huolimatta?

Parempi kritiikinsietokyky helpottaa elämää.

 

 

Näin elämäsi helpottuu kun opettelet sietämään kritiikkiä

 

Kritiikinsieto vähentää mielipahaa

Kritiikin sietämisen opettelu ja oppiminen auttaa vähentämään ihmissuhteissa koettua mielipahaa.

Yllätyin aikanaan itsekin siitä, miten paljon helpompaa on kohdata eri tavoin ajattelevia, kun on käsitys siitä, mistä ihmisten erilaiset ajattelutavat johtuvat ja millaiset asiat niihin vaikuttaa.

Oli aika jännää huomata, että eri tavoin ajattelevia ihmisiä oli niin paljon helpompaa kohdata, ja ainut muutos oli tapahtunut korvieni välissä.

Koin sen hyvin voimaannuttavana. Minun ei tarvinnutkaan osata ja pystyä muuttamaan muita ihmisiä ja heidän toimintaansa voidakseni helpottaa omaa oloani.

Erilaisista ajattelutavoista oppiminen ja sitä myötä parempi kritiikinsietokyky romahdutti ihmissuhteissa kokemani mielipahan määrän.

 

Tämä on myös auttanut pysymään rauhallisena (tai vähintäänkin rauhallisempana) tilanteissa, joissa aiemmin olisin ns. nähnyt punaista. Se on helpottanut toimimista ristiriitatilanteissa.

Koen nykyisin niin, että esimerkiksi arjessani ja ihmissuhteissani saan paljon vähemmän kritiikkiä kuin aiemmin.

Jos voisin ns. palauttaa aiemmat asetukseni (eli suhtautua kritiikkiin ja erilaisiin ajattelutapoihin entisellä tavalla) ja elää hetken aikaa nykyistä elämääni sellaisena kuin olin vuosia sitten, kokisin luultavasti saavani yhtä paljon kritiikkiä kuin aiemminkin, ellen jopa enemmän.

Tieto ihmisten erilaisista ajattelutavoista ja mistä ne muodostuvat on kuitenkin vaikuttanut niin, että kaikki se mitä ennen olisin pitänyt kritiikkinä, ei näytä eikä tunnu enää kritiikiltä.

Monissa tilanteissa koen, että kyseessä on lähinnä erilainen tapa lähestyä asiaa.

Näin elämäsi helpottuu kun opettelet sietämään kritiikkiä
Kun kartutat tietouttasi siitä, mistä ihmisten erilaiset ajattelutavat johtuvat, voi käydä niin, että aiemmin kritiikkinä pitämäsi asiat eivät näytäkään enää kritiikiltä… 

 

 

Tieto ihmisten erilaisista ajattelutavoista auttaa hyödyntämään saamaasi palautetta

Väitän, että kritiikin sietäminen tekee tavoitteidesi saavuttamisesta helpompaa.

Tavoitteet voivat tässä yhteydessä tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa ”haluan vain elää tyytyväisenä omiin arkisiin valintoihini” ja maailmaan laajemmin vaikuttavien tavoitteiden välillä.

Yksi kiinnostavimmista muutoksista kritiikin sietämistä opittuani on ollut se, että saamaani palautetta on helpompaa hyödyntää.

Mietipä tätä:

Jos joku kritisoi jotain tavoitettasi tai unelmaasi, ja lannistumisen sijaan pystytkin löytämään siitä jotakin sellaista itsellesi hyödyllistä, joka auttaa sinua pikemminkin saavuttamaan tavoitteesi kuin estää sinua siinä…

Miten tämä muuttaisi suhtautumistasi siihen, että joku on eri mieltä kanssasi?

Itse ainakin kuuntelen nykyään paljon neutraalimmin korvin ja hyvällä tavalla uteliaammin eri tavoin ajattelevia, koska hahmotan, että omaa käsitystämme asioista rajoittavat mm.:

  • omat uskomuksemme,
  • itsellemme tyypilliset ajattelutavat, ja
  • mielen ”filtterit”, jotka toimivat eri tavoin eri ihmisillä.

Muun muassa näitä käsitellään tarkemmin Valjasta kritiikki voimavaraksi -verkkokurssilla.

Siksi kuuntelen avoimin mielin ja uteliaana palautetta, sillä löydän aika ajoin palautteen joukosta varsinaisia kultakimpaleita. Kultakimpaleilla tarkoitan sellaisia näkökulmia ja kysymyksiä tms., jotka auttavat edistämään omia tavoitteitasi aiempaa paremmin.

 

Rohkeuden löytäminen kritiikistä huolimatta

Kritiikin sietämisen opettelu lisää uskallusta tehdä sinulle tärkeitä asioita siitä huolimatta, että joku on eri mieltä.

Muutoinkin elämä on helpompaa, kun paremmin käsität:

  • mistä ihmisten erilaiset ajattelutavat muodostuvat, ja
  • miten meitä voi olla niin eri tavoin ajattelevia olemassa tässä maailmassa.

Avuksi on myös käsittää, miten moninaiset prosessit vaikuttavat siihen, miten ihmiset reagoivat, ja miten he ilmaisevat itseään ja ajatuksiaan.

Nämä ovat itsellenikin olleet äärimmäisen hyödyllisiä asioita oppia. En todellakaan ole syntynyt tällaisten elämää ja olemista helpottavien ajattelutapojen kanssa.

Olen oppinut näistä asioista vasta viime vuosien aikana.

Mitä enemmän tästä aiheesta olen oppinut, sitä helpommaksi on muuttunut se, etteivät kaikki ole kanssani samaa mieltä.

Suhtaudun neutraalimmin eri tavoin ajatteleviin ja jopa niihin, jotka voivat ajatella, että oma ajattelutapani on ns. ”syvältä”…

Erilaisista ajattelutavoista oppiminen lisää uskallusta toimia oman parhaan käsityksesi mukaan, sillä eri tavalla ajattelevien erilaisia mielipiteitä ei niin helposti ota henkilökohtaisesti.

Erilaisista ajattelutavoista ja niiden hyödyistä oppiminen voi auttaa arvostamaan myös omia ajattelutapojasi syvemmällä tavalla.

 

 

Kritiikinsieto helpottaa erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä

Erilaisista ajattelutavoista ja niiden hyödyistä oppiminen on omiaan lisäämään eri tavoin ajattelevien ihmisten arvostamista.

Ymmärrän, että tämä voi jollekin särähtää korvaan, ja herättää ajatuksen:

”Pitäisikö niitä eri tavalla ajattelevia ihmisiä vielä arvostaakin? Entäs jos hekään eivät arvosta minun ajattelutapojani?”

Noh, ainakin se helpottaa heidän kanssaan työskentelyä.

Tuskin kukaan meistä erityisen paljon nauttii työskentelystä sellaisen ihmisen kanssa, joka pitää omaa ajattelutapaansa ainoana oikeana. Erilaisista ajattelutavoista ja niiden hyödyistä oppimisella on kuitenkin myös sellainen erityinen hyöty, että voit oppia arvostamaan myös omia ajattelutapojasi syvemmällä tavalla.

Tämä tekee itsetunnolle hyvää. Tieto erilaisten ajattelutapojen hyödyistä voi auttaa nostamaan omissa silmissäsi ajattelutapojesi arvoa varsinkin, jos omat ajattelutavat ovat aiemmin vaikuttaneet ”huonommilta” kuin joidenkin muiden.

 

Tässä vielä listaus tärkeimmistä syistä:

  • vähentää ihmissuhteissa koettua mielipahaa
  • helpottaa erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä
  • auttaa arvostamaan erilaisia ajattelutapoja, myös omia ajattelutapojasi,
  • lisää uskallusta toimia siitä huolimatta että joku on eri mieltä
  • auttaa hyödyntämään saamaasi palautetta

 

Ajattelun eroista oppiminen ja sen myötä kritiikin sietämisen helpottuminen auttaa siis monella tavalla lisäämään hyvinvointia. Siksi olen koonnut oleelliset asiat tästä aiheesta Valjasta kritiikki voimavaraksi -verkkokurssiksi.

 

Laita hyvä kiertämään!

Kirjoita kommentti

Your email address will not be published.