Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.2.2022

Yhteenveto Astettaparempielama.fi sivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen:

Astettaparempielama.fi sivuston toiminta perustuu kouluttamiseen. Osa koulutuksista on maksuttomia, osa maksullisia. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa.

Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (sivuston omistajan omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan Astettaparempielama.fi sivuston verkkokursseilla ja maksullisilla verkkoluennoilla sekä lyhytterapia/valmennuspalveluja yksilö- ja/tai ryhmätapaamisissa.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa erityisesti mielen hyvinvoinnista sekä tähän liittyvistä maksullisista ja maksuttomista koulutuksista.

Pelkästään webinaareihin ilmoittautuneiden henkilöiden tiedot poistan säännöllisesti, 12 kuukauden väliajoin.

Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Astetta parempi elämä -sivustolta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Astetta parempi elämä -sivustolta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Voit muuttaa asetuksiasi esimerkiksi tässä: 

Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Tmi Tuominen Piia Riitta
2506184-6
Piia Tuominen
Vienolantie 52
21900 Yläne
Puh. 050-3228675
piia@astettaparempielama.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja- ja rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Piia Tuominen
Vienolantie 52
21900 Yläne
Puh. 050-3228675
piia@astettaparempielama.fi

Rekisterin nimi

Astetta parempi elämä asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot:

astettaparempielama.fi

blogi.astettaparempielama.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot. Tarvittaessa y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.

Evästeet

Verkkosivuilla vierailevan tietokoneella voidaan siirtää evästeitä.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Sivustot käyttävät seuraavia evästeitä:

-analyysievästeet (Google Analytics; sivuston toimivuuden parantamiseksi)

-kohdistetut/mainosevästeet (Google ja Facebook; kustannustehokkaan mainonnan toteuttamiseksi, eivät sisällä henkilötietoja)

-kirjautumis- ja toimintaeväste

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttämäni sähköpostiohjelma on yhdysvaltalaisen yrityksen tarjoama. Samoin käyttämäni webinaariohjelma. Kaikkien käyttämäni EU:n ulkopuolella toimivien palveluiden osalta olen tarkistanut, että yritykset huomioivat Euroopan tietosuoja-asetuksen toiminnassaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa.
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä.
Astettaparempielama.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.
Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille ja/tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Yritys ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen toiminnasta tai sisällöistä.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita. Linkit on merkitty erikseen * -merkillä tai maininta affiliatelinkeistä löytyy esimerkiksi blogitekstin lopusta.

Muuta yksityisyysasetuksia Aiemmat yksityisyysasetukset Peruuta suostumus